«چرا از هر قومی گروهى كوچ نمى‏كنند تا در دين آگاهى يابند و قوم خود را هنگامى كه به سوى آنان بازگشتند ، بيم دهند ؟»  سوره توبه / آیه 122

 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان
 • تصاویر/ تغسیل و تدفین اموات کرونایی توسط مدیر و اساتید مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تاکستان

حدیث روز

مطالب پربازدید

ورود به سایت

پیوندها

آمار بازدیدکنندگان

بازدید امروز :16
بازدید روز گذشته :13
بازدید این هفته :130
بازدید این ماه :242
مجموع آمار بازدید ها :4310