چاپ

برگزاري گارگاه آموزشي براي طلاب جديدالورود سال تحصيلي94-95 

به گزارش روابط عمومي حوزه علميه استان قزوين ،گارگاه آموزشي  آسيب شناسي وپيشگيري  و صيانت از حوزه هاي علميه توسط مديرمحترم دفتر آسيب شناسي وپيشگيري معاونت اداره آمار وبررسي حضرت حجت الاسلام  والمسلمين مسعود محمد مفخمي  واستفاده صحيح از اينترنت و شبكه هاي مجازي توسط  كارشناس محترم اداره آمار وبررسي مهندس ابوذر منتظر القائم براي طلاب سال تحصيلي 95-94  در اردوگاه شهيد بابايي يانس آباد برگزار شد .