چرا از هر قوم جمعی كوچ نمیكنند تا دين پژوهی کنند و قوم خود را زمانی كه به سوى آنان بازگشتند بيم دهند؟  توبه/122

 مدیر حوزه علمیه استان قزوین گفت: بسترساز وعده الهی، حاکمیت اسلام و فرهنگ دینی در جهان به واسطه ستمدیدگان و مظلومان، فرهنگ غنی تشیع بوده و خاستگاه این تشیع هم حوزه‌های علمیه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در قزوین، حجت الاسلام و المسلمین اصغر عرفانی مدیر حوزه علمیه استان قزوین صبح امروز در جمع روحانیون و طلاب حوزه علمیه آوج و آبگرم، اظهار داشت: هر یک از طلاب در هر نقطه‌ای که هستند و با هر ظرفیتی که دارند شایسته است از این فرصت در جهت جذب جوانان مستعد و انقلابی به حوزه علمیه، بهترین استفاده را ببرند.

حجت الاسلام والمسلمین عرفانی خاطرنشان کرد: اگر واحدی در ورودی و جذب طلاب ضعف داشته باشد، باید مدیران واحدهای آموزشی وظیفه خود را بیشتر و بهتر در آن منطقه ایفا نمایند.

دبیر شورای حوزه علمیه استان قزوین تصریح کرد: بسترساز وعده الهی، حاکمیت اسلام و فرهنگ دینی در جهان به واسطه ستم دیدگان و مظلومان، فرهنگ غنی تشیع بوده و خاستگاه این تشیع هم حوزه‌های علمیه است.

مدیر حوزه علمیه استان قزوین عنوان کرد: در روایات متعدد تاکید شده علما کفیل ایتام آل محمد(ص) هستند، کفالت به این معنا که علمایی باید به حوزه‌های علمیه ورود کنند تا به دانش روز مجهز گردند و کفالت ایتام آل محمد(ص) را بر عهده بگیرند.

حجت الاسلام و المسلمین عرفانی اظهار کرد: ما وقتی با چالش‌ها و آسیب‌های کلان در جامعه مواجه می‌شویم، در ریشه‌یابی مشاهده می‌کنیم که دشمن از بی‌خبری مردم در سایه گسست میان نسل‌ها استفاده کرده و آنها را فریب می‌دهد.

وی یادآور شد: در خصوص مسئله جذب طلاب، خوشبختانه استان قزوین کمیته جذب را تشکیل داده و رابط استانی را هم مشخص نموده است، از این رو تمام روحانیون به ویژه علمایی که در صحنه جهاد تبیین هستند در این راستا مسئولیت و وظیفه مضاعفی دارند.

حوز ه / حجت الاسلام والمسلمین اصغر عرفانی (مدیر حوزه علمیه استان قزوین ) عصر امروز با مدیران مدارس علمیه استان قزوین وهمچنین معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین دیدار ودر خصوص موضوع جذب و پذیرش طلبه در حوزه علمیه قزوین دیدار وگفتگو کرد


 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین
 • تصاویر / نشست مدیر حوزه علمیه استان قزوین با مدیران مدارس علمیه قزوین

از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان (سفیران هدایت قزوین ) توسط حجت الاسلام والمسلمین اصغر عرفانی، مدیر حوزه علمیه استان قزوین تجلیل شد.


 • تصاویر / تصاویر / تجلیل از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / تصاویر / تجلیل از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / تصاویر / تجلیل از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / تصاویر / تجلیل از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / تصاویر / تجلیل از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / تصاویر / تجلیل از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / تصاویر / تجلیل از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / تصاویر / تجلیل از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / تصاویر / تجلیل از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / تصاویر / تجلیل از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / تصاویر / تجلیل از خانواده طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین

حوزه / همایش توجیهی مهرواره محله همدل با هدف از حل مشکلات هر محله با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین و با حضور جمعی از مبلغین ومبلغات برگزارشد


 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی
 • تصاویر / همایش توجیهی مهرواره ی محله همدل در قزوین برگزارشد -عکس -حسین حاجی عزیز خانی

حوزه / امام جمعه قزوین گفت: مرحوم غفوری‌فرد انسانی اندیشمند، انقلابی و به معنای واقعی خادم علم و دانش، انقلاب و جامعه انقلابی بود.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از قزوین، حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم عابدینی صبح امروز در مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر حسن غفوری‌فرد که در مسجد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: مرحوم غفوری‌فرد انسانی اندیشمند، انقلابی و به معنای واقعی خادم علم و دانش، انقلاب و جامعه انقلابی بود.

وی افزود: ایشان عطش و علاقه فراوانی نسبت به آیات قرآن کریم و احادیث اهل‌بیت(ع) داشت و احترام خاصی برای بیانات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) قائل بود.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: مرحوم غفوری‌فرد بسیار دوست داشت یک آیه قرآن را عمیقاً بچشد، بفهمند و با آن زندگی کند، این همان خلقی است که قرآن آن را می‌ستاید، خداوند در آیه ۱۹ سوره رعد فرمود آیا آن کسی که به یقین می‌فهمد که این قرآن به حق از جانب خدا نازل شده، با فرد کور یکسان است؟

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بیان کرد: خداوند در این آیه آدم‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند، یک دسته می‌فهمند قرآن حق است، این عده بینا و بصیر هستند، یک عده هم نمی‌فهمند و بینا نیستند، ممکن است چنین افرادی حتی تحصیلات عالیه دانشگاهی و حوزوی داشته باشند، اما چون توفیق فهم قرآن را ندارند، بینا نیستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: خداوند در پایان این آیه می‌فرماید، این حقیقت را اندیشمندان و خردمندان درک می‌کنند و متذکر می‌شوند و برای آن‌ها آشکار می‌شود.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: در اوایل انقلاب به مرحوم غفوری‌فرد مأموریت استانداری خراسان داده می‌شود، ایشان سوار بر قطار می‌شوند و به خراسان می‌روند، بساط نفوذ سیاسی منافقین را از این منطقه برچید، همچنین در دانشگاه بین‌المللی استان قزوین نیز نگاه برادرانه داشت، حتی در میان افرادی که آنان را به عنوان مشاور انتخاب می‌کرد، می‌شد همه جریان‌های فکری را دید، یعنی هیچگاه نگاه حزبی و جناحی نداشت.

وی عنوان کرد: ایشان به معنای واقعی برای اقامه نماز کوشش می‌کرد و همواره اصرار بر شرکت در نماز جماعت داشت و برای این موضوع اهمیت ویژه‌ای قائل بود، همچنین در موضوعاتی از قبیل حجاب و عفاف، دلسوزی نسبت به دانشجویان و باز کردن عرصه‌های جدید علمی یدی طولانی داشت و به خوبی می‌شد روحیه جوانمردی را در رفتار ایشان مشاهده کرد.

رئیس شورای حوزه علمیه استان قزوین تأکید کرد: خداوند در آیه ۳۵ سوره نور می‌فرماید، هر چه نور است از خداست و هر چه حقیقت است متعلق به خداست و خدا هر کس را که بخواهد با نورش هدایت می‌کند، هر کس شایستگی، تقوا، دوری از شرک، ظلم، کینه و عداوت داشته باشد خداوند او را با نور خود هدایت می‌کند.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: خداوند در ادامه این سوره و در آیه ۴۰ می‌فرماید هر کس را خدا نورانی نکند، هیچ نوری در زندگی او وجود نخواهد داشت، یعنی فقط خدا باید به ما عنایت کند که نورانی شویم.

وی یادآور شد: خداوند قرآن را منبع نور معرفی کرده، انس حقیقی با قرآن در زندگی انسان نور می‌آورد، هر کس با قرآن نور الهی را در جانش زنده نکند ذره‌ای نور نخواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اظهار کرد: ما قرآن را بر اساس آیات منبع نور می‌دانیم، روایات هم منبع نور هستند، قرآن و اهل‌بیت(ع) جدایی‌ناپذیر هستند، یعنی این‌ها دو نور جدایی‌ناپذیر از یکدیگر هستند.

وی ادامه داد: خداوند در آیه ۸ سوره تغابن فرموده، به خدا ایمان آورید و به رسول او و نور علم و حکمتی که فرستاده‌ایم بنگرید، ابوخالد کابلی از شاگردان امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) بوده، او از امام باقر(ع) سؤال کرده که مقصود از نور در این آیه چیست؟

وی اظهار کرد: امام باقر(ع) فرمود، این نور، آل‌محمد (ص) و ائمه اطهار (ع) هستند، به خدا سوگند این‌ها همان نور الهی هستند که خدا نازل کرده است، در عالم هستی هر چه حقیقت وجود دارد این‌ها هستند، نور امام (ع) در دل مردم متدیّن و علاقمند به اهل بیت (ع) از خورشید که نورافشانی می‌کند روشن‌تر و نورانی‌تر است.

امام جمعه قزوین بیان کرد: آن لذتی که موقع خواندن قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه می‌بریم، تلألو نور ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) است که در دل ماست، خداوند می‌فرماید کسانی که باتقوا هستند وقتی قرآن را می‌خوانند متحول و منقلب می‌شوند، ائمه(ع) نیز کمک می‌کنند دل مؤمنین نورانی شود.

وی ادامه داد: امام باقر(ع) در ادامه به ابوخالد فرمود، این گونه نیست که هر کسی دلش با ما اهل بیت (ع) باشد شیرینی ولایت را در وجودش بچشد، مگر اینکه خدا دلش را پاک کند، تا دلی پاک نشود نمی‌تواند ولایی شود و عالم ولایت و عالم اهل بیت (ع) را درک کند، خدا قلبی را پاک نمی‌کند مگر اینکه این قلب در پیشگاه ولایت و امامت تسلیم باشد، وقتی تسلیم در پیشگاه ما شد خدا او را از شدت حساب و کتاب آگاه می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تأکید کرد: این تسلیم بودن از روی فهم و معرفت است، دستوری نیست، هر کس به این معرفت برسد که بداند ائمه(ع) که هستند و در پیشگاه امامت آن‌ها تسلیم باشد، قلبش پاک می‌شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: اگر بخواهیم علائم نورانی بودن دل را جست‌وجو کنیم و بفهمیم چه کار کنیم دل ما نورانی شود، یکی از علائم این است که باور کنیم قرآن کلام خداست، این را شهود و درک کنیم، این نشانه نورانیت دل است.

وی یادآور شد: از سوی دیگر نیز خدای متعال تقوا را نشانه نورانیت دل می‌داند، خداوند در آیه ۲۹ سوره انفال می‌فرماید، ای اهل ایمان، اگر خداترس و پرهیزکار باشید خدا به شما فرقان می‌بخشد، فرقان به معنای قدرت فهم و تشخیص است، فرقان به معنای قدرت جدا کردن حق و باطل در همه زمینه‌ها است.

رئیس شورای حوزه علمیه استان قزوین عنوان کرد: رمز اینکه امثال شهید شهریاری به‌صورت غیرمنتظره کارهای بزرگ انجام دادند، قدرت نور الهی و بهره‌مندی از فرقان بوده که در کار خود از آن استفاده کرده‌اند.

وی بیان کرد: فرقان باعث می‌شود فرد در مسائل سیاسی خودش را گم نکند، فریب نخورد، در فتنه‌ها فریفته اجانب نشود و بداند چه کند، آدم‌هایی که تقوا دارند وقتی شیطان به سراغ آن‌ها می‌آید تا در آنان رخنه و نفوذ کند، متوجه می‌شوند برقی از بصیرت در درون شان آشکار می‌شود و می‌فهمند راه درست و غلط چیست.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: روح کریمانه از دیگر علائم نورانی بودن دل است، قرآن می‌فرماید «و لقد کرمنا بنی آدم»، سپس می‌فرماید این قرآن کرامت‌نامه شخصیت انسان است، همچنین می‌فرماید «ان اکرمکم عندالله اتقاکم»، در دنیا خیلی چیزها از قبیل تحصیلات، شغل و دیگر موارد، نمره شخصیت آدم‌هاست اما حقیقت این است که در هر حدی از نورانیت باطن که باشیم، نمره شخصیت ما همان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: روح کریمانه نشانه نورانیت یک انسان است، یکی دیگر از نشانه‌ها این است که بیاییم ببینیم شیطان روی ما تأثیر دارد یا خیر، همه ما با وسوسه‌های شیطانی مواجه می‌شویم، خیلی اوقات وقتی می‌خواهیم برای دست‌بوسی پدر و مادر برویم یا کار نیک دیگری انجام دهیم، شیطان جلوی پای ما بهانه‌های مختلف می‌گذارد، نفوذ شیطان علامت تیرگی دل است.

وی تأکید کرد: شیطان از جنس ظلمت و تاریکی است، خداوند در قرآن می‌فرماید شیاطین در دل چه کسانی ورود می‌کند؟ سپس پاسخ می‌دهد شیاطین در دل‌هایی نازل می‌شوند که صاحب آن‌ها گنهکار و دروغگو است، چنین دلی تاریک است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: دلی که نور ولایت و قرآن در آن می‌تابد شیطان در آن راه ندارد، خداوند در قرآن می‌فرماید آن دسته از افرادی که ایمان دارند، از آسیب و آفت شیطان در امان هستند.

مرحوم غفوری‌فرد به معنای واقعی خادم علم، دانش و انقلاب بود

 

مرحوم غفوری‌فرد به معنای واقعی خادم علم، دانش و انقلاب بود

دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان (سفیران هدایت قزوین ) با حضور مدیر حوزه علمیه استان قزوین برگزار و همچنین کتابخانه و سایت این مدرسه توسط حجت الاسلام والمسلمین عرفانی افتتاح شد


 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین
 • تصاویر / دوره آموزشی خانواده اساتید وطلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان قزوین

 

تماس با ما

آدرس:

قزوین - خیابان شهید بابایی- کوچه شهیدان یوسفی- جنب کتابخانه امام خمینی (ره)

 

رایاتامه:
info@howzeh-qazvin.com

 

تلفکس:
33690810 (28) 98+

طراحی و پشتیبانی: طراحان وب راژیا

Template Design:Dima Group